Vereniging

Cinema Dongen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56133820. Lid van de vereniging is degene die in het bezit is van een persoonsgebonden rechtsgeldige lidmaatschapskaart. Naast goedkoop filmbezoek biedt dit de eigenaar de mogelijkheid jaarlijks de Algemene Ledenvergadering te bezoeken waarin bestuur verantwoording aflegt en u mee kunt praten over het beleid.

Maatschappelijk en cultureel verantwoord ondernemen

Cinema Dongen is er zich van bewust dat zij met haar initiatief allerlei groepen en lagen binnen de gemeenschap in Dongen en omstreken aanspreekt. Verbinden is dan ook een belangrijk speerpunt. Ze staat open om thematische en aansprekende films te vertonen voor maatschappelijke en culturele organisaties. Op deze wijze probeert Cinema Dongen zich dieper te verankeren in de samenleving.

Bestuur en vrijwilligers

Cinema Dongen werkt alleen met vrijwilligers, mensen met liefde voor de film. De vrijwilligers opereren binnen verschillende vakgebieden.
De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Het bestuur bestaat uit drie leden. Dit bestuur stuurt op haar beurt de verschillende ‘vakgebieden’ aan.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Paul Beckers voorzitter (rechts)
Bartjeroen Haselbekke secretaris (midden)
Johan van Engelen penningmeester (links)

De verschillende vakgebieden kennen de volgende bezetting:
programmasamenstelling: Paul Beckers, BartJeroen Haselbekke, Nicky Trommelen;
Publiciteit: Paul Beckers, BartJeroen Haselbekke, Luke Verbunt;
Financien: Johan van Engelen;
Techniek: Willem Embregts, Will Evers, Jan Jansen, Piet Nuyten, Sjoerd Trommelen;
Zaalorganisatie: Sjef de Wit;
Kassa: Petra Beckers, Leny van den Beek, Mandy van den Boer, Masja Jansen.

Heeft u interesse om aan dit initiatief een bijdrage te leveren, laat het ons weten.