Toegangsprijs

De standaard toegangsprijs bedraagt  € 8,00. Je kunt uitsluitend betalen per pin.

Lidmaatschap

Je kunt lid worden van Cinema Dongen. Indien je lid bent ontvang je € 2,00 korting op de standaard toegangsprijs bij arthousefilms welke in de regel op maandag- of woensdagavond worden vertoond. De lidmaatschapskaart is strikt persoonlijk en aan toonder. Dit laatste betekent dat de kaart altijd getoond moet worden wil je van de voordelen gebruik maken. Het lidmaatschap loopt van  1 januari t/m 31 december en kost:
– Bij aanschaf voor de zomervakantie: € 18
– Bij aanschaf na de zomervakantie:    € 12

Het lidmaatschap eindigt automatisch per 31 december van het jaar waarin het geldig is. Opzegging gedurende het jaar is niet mogelijk. Volledigheidshalve willen wij je erop attenderen dat Cinema Dongen niet over een ledenadministratie beschikt.

De lidmaatschapskaart is te koop aan de kassa of door het overmaken van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 RABO 0362 0814 17 t.n.v. cinema Dongen, o.v.v. je voor- en achternaam en emailadres. Bij de eerstvolgende voorstelling ligt jouw kaart klaar.

Korting op toegangsprijs

Cinema Dongen accepteert geen bioscoopbonnen, kortingsbonnen of actiebonnen.