We willen jou een gezellige en ontspannende avond verzorgen. Om dit te bereiken verzoeken wij je vriendelijk onderstaande regels in acht te nemen.

Entreebewijs
Als bezoeker van een filmvoorstelling beschikt je over een geldig entreebewijs dat je desgevraagd aan het personeel van het Filmhuis kan laten zien.

Toegang tot de film
Om verstoring te voorkomen wordt er na aanvang van de voorstelling geen publiek meer toegelaten. Kinderen onder de 10 jaar hebben toegang indien zij begeleid worden door een volwassen bezoeker.

Leeftijdsgrens
De Stichting Kijkwijzer voorziet films van een leeftijdsgrenskeuring. Deze vormen een advies, waarvan onder volwassen begeleiding van kan worden afgeweken. Dit geldt echter niet voor de leeftijdsgrens van 16 jaar; deze leeftijdsgrens vormt een wettelijk verbod. Omdat cinema Dongen dient te voldoen aan deze wettelijke leeftijdsgrens kan om legitimatie worden gevraagd.

Leden
Leden zijn zij die een lidmaatschapskaart van Cinema Dongen hebben aangeschaft. De lidmaatschapskaart is strikt persoonlijk en kan dus niet worden overgedragen. Naast korting op de toegangsprijs van reguliere vertoningen en filmfestival, ben je ook gerechtigd de jaarlijkse ledenvergadering bij te wonen zodat je invloed kunt uitoefenen op het beleid.

Aanwijzigingen personeel
Volg de aanwijzigingen van het personeel op. Met name in geval van calamiteiten is dat van groot belang.

Overlast
Mocht je om wat voor reden dan ook overlast veroorzaken, dan is het personeel van Cinema Dongen gerechtigd je daarop aan te spreken. Je bent in dat geval verplicht de aanwijzigingen op te volgen.

Consumpties
Het meenemen van drink- en/of etenswaren in de zaal is niet toegestaan.

Alcohol
Na de filmvoorstelling is er tot 23.00 uur gelegenheid om – onder genot van een drankje – na te praten op Het Plein. Omdat dit bij wet verboden is wordt aan personen jonger dan 18 jaar geen alcohol geschonken. In geval van twijfel dien je je te kunnen legitimeren.

Roken
Roken is nergens in het gebouw waar Cinema Dongen haar films vertoond, toegestaan.

Mobiele telefoon
Schakel voor de film begint je telefoon uit zodat andere bezoekers er geen last van hebben als jouw telefoon overgaat.

Opnameapparatuur
Het is verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid te gebruiken in de zaal. Wie opnamen maakt schendt het copyright.

Eigendommen
Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je geen eigendommen van Cinema Dongen meeneemt. Bij beschadiging van voorwerpen in en om het pand ben je aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten.

Schade
Cinema Dongen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan cinema Dongen.

Garderobe
Cinema Dongen beschikt niet over een bewaakte garderobe en het is niet mogelijk om jouw eigendommen in bewaring af te geven. Nabij de filmzaal zijn kapstokken aanwezig.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de dienstdoende medewerkers. Mocht je iets vergeten of verloren zijn, dan kun je tijdens openingstijden contact opnemen met de receptie van De Volckaert.

Huisdieren
Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen.

Mocht je een vraag, opmerking of klacht hebben dan verzoeken wij je dit kenbaar te maken via een mail aan info@cinemadongen.nl

CINEMA DONGEN WENST JE EEN FIJNE VOORSTELLING