Bezoekersinfo

Het programma

Jaarlijks worden circa 40 films gedraaid. De films worden in de regel zonder pauze vertoond. In de zomermaanden juni – juli – augustus zijn er geen voorstellingen. De voorstellingen vinden plaats op maandag en de week daarop op de woensdag. Aanvang 20.00 uur en de zaal gaat open om 19.30 uur. De kassa bevindt zich voor de ingang van de zaal en deze wordt bereikt door bij de hoofdingang twee keer links te gaan. Via eigen website en nieuwsbrieven worden geïnteresseerden geïnformeerd over de te verwachte films. Daarnaast wordt aangekondigd in lokale weekbladen en websites.

Toegangsprijs

– los kaartje: € 8,00
– ledenprijs:  € 6,00

Kaartjes zijn uitsluitend contant te koop aan de kassa, dus pinnen is niet mogelijk. De zaal heeft voldoende zitplaatsen en reserveren is dan ook niet mogelijk.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is een jaar geldig en dat jaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. Het lidmaatschap kost:

– Bij aanschaf voor de zomervakantie:  € 18,00
– Bij aanschaf na de zomervakantie:       € 12,00

De lidmaatschap geeft korting op de toegangsprijs van de reguliere voorstellingen en het filmfestival en toegang tot de Algemene Ledenvergadering. De lidmaatschapskaart is strikt persoonlijk en aan toonder. Dit laatste betekent dat de kaart altijd getoond moet worden wil je van de voordelen gebruik maken.

De vereniging beschikt niet over een ledenadministratie. Het lidmaatschap eindigt automatisch per 31 december van het jaar waarin het geldig is. Opzegging gedurende het jaar is niet mogelijk.

De lidmaatschapskaart is te koop aan de kassa of  door het overmaken van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 RABO 0362 0814 17 t.n.v. cinema Dongen., o.v.v. uw naam en adres. Bij de eerstvolgende voorstelling ligt jouw kaart klaar.

Parkeren

De films worden vertoond in theaterzaal Dongepark in verzorgingstehuis De Volckaert. In de directe omgeving van dit gebouw zijn volop gratis parkeermogelijkheden.

After-party

Na de voorstelling is er gelegenheid tot napraten in en rondom het café op ’t Plein in de Volckaert.

Algemeen

Om de filmvoorstelling soepel te laten verlopen en jou een fijne en gezellige avond te verzorgen hebben we enkele huisregels opgesteld die onder het menu “Bezoekersinfo” zijn te raadplegen.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws over het Dongens filmtheater? Dat kan! Meld je aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt voortaan onze film- en nieuwsberichten.