Over ons

Oorsprong en missie

In het najaar van 2012 namen enkele filmliefhebbers het initiatief om in Dongen op geregelde tijden films te gaan vertonen. Films die in de regel te zien zijn in de filmhuizen en filmtheaters. Uit deze gedachte ontstond een vereniging die voor zo’n breed mogelijk publiek, boeiende en enerverende films wil vertonen. Cinema Dongen heeft als missie mensen te inspireren om anders te kijken. Met ons programma kaarten wij relevante maatschappelijke, kunstzinnige en politieke thema’s aan en bieden een verdiepende programmering waarmee we de bezoekers willen boeien maar ook andere perspectieven willen aanreiken.

Vereniging

Cinema Dongen is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56133820. Lid van de vereniging is degene die in het bezit is van een persoonsgebonden rechtsgeldige lidmaatschapskaart. Naast goedkoop filmbezoek biedt dit de eigenaar de mogelijkheid jaarlijks de Algemene Ledenvergadering te bezoeken waarin bestuur verantwoording aflegt en u mee kunt praten over het beleid. 

Maatschappelijk en cultureel verantwoord ondernemen

Cinema Dongen is er zich van bewust dat zij met haar initiatief allerlei groepen en lagen binnen de Dongense bevolking aanspreekt. Verbinden is dan ook een belangrijk speerpunt. Zo is een samenwerkingsverband met verzorgingshuis De Volckaert. Door het faciliteren van technische apparatuur en adviseren in films worden relaties met de bewoners van het verzorgingshuis en hospice aangegaan. Op deze wijze probeert Cinema Dongen zich dieper te verankeren in de samenleving.

Bestuur en vrijwilligers

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van het bestuur. Het bestuur bestaat uit drie leden. Dit bestuur stuurt op haar beurt verschillende commissies aan, die zich bezig houden met techniek, programma, publiciteit en organisatie van de voorstellingen. De gehele organisatie bestaat uit vrijwilligers, mensen met liefde voor de film.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Paul Beckers                           voorzitter
Bartjeroen Haselbekke      secretaris
Johan van Engelen                penningmeester

Bestuur cinema Dongen: Bartjeroen Haselbekke (l), Paul Beckers (m) en Johan van Engelen (r). Foto: Remco den Boer.

De werkzaamheden binnen de vereniging zijn ondergebracht in de volgende commissies; techniek, programma, public relation en organisatie van de voorstellingen.
Techniek; de technici verzorgen beeld en geluid. De vereniging beschikt over een eigen “High Definition projector” welke garant staat voor een beeld wat minimaal gelijk is aan dat van een commerciële bioscoop. Het geluid loopt via een Cinema Dolby Processor 5.1.  De geluidsuitgangen rondom in de zaal worden aangestuurd door deze professionele processor.
Programma; deze commissie stelt het programma samen. Zij functioneert geheel onafhankelijk en wordt gecontroleerd door het publiek, die na de voorstelling een waardering geeft.
Public relation; zij onderhouden contact met redacties van dag-, weekbladen en websites om het programma onder de aandacht van het publiek te brengen.
Organisatie; Voor en na de voorstelling verzorgen zij kaartverkoop, garderobe en bemensing van de bar.

Heeft u interesse om aan dit initiatief een bijdrage te leveren, laat het ons weten.